Dış Ticaret Danışmanlığı

Dahilde İşleme Rejimi
Yatırım Teşvik Belgesi
Hariçte İşleme Rejimi
YYS (Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü)
OKSB (Onaylanmış Kişi Statü Belgesi)
Gümrük Kontrolü Altında İşleme
E-Ticaret
Hızlı Kargo
Genel ve Özel Antrepo
Geçici Depolama Yeri Danışmanlığı
Serbest Bölge Ruhsatı
İhracat Teşvik ve Destekleri
DTS (Dış Ticarette Standardizasyon)
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Uygunluk Belgeleri
TPS (Tek Pencere Sistemi) Başvuru ve Takibi
TAREKS, TSE, Ekoteks, Ölçü ve Ayarlar
Gözetim ve Kota Başvuruları ile anahtar teslim proje uygulamaları gibi dış ticaretle ilgili tüm konularda müşterilerine hizmetler sunmakta, destek vermekte ve çözümler üretmektedir.